ซ่อม ย้าย ล้าง ติดตั้ง บริการให้คำปรึกษาเรื่องเครื่องปรับอากาศทุกประเภท รับออกแบบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามอาคารสถานที่ต่างๆ

  • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 4 เช่น
  • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
  • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
  • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
  • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
  • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 5 เช่น
  • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
  • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
  • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
  • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
Visitors: 14,049